- Unormalt lite snø på Hardangervidda

Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Påska nærmer seg og det er mange som skal til fjells. Fjelloppsynet på Hardangervidda ber folk være oppmerksomme på at villreinen står spredd over store områder.

DEL

Værmeldingen ser bra ut mange steder før inngangen til påske og det ser ut til å bli mange fine dager i fjellet.

Fjelloppsynet melder generelt om flotte forhold, men ber påsketurister ta hensyn til vær og føreforhold, i tillegg til å ta hensyn til villreinen som nå snart skal kalve etter en lang vinter.

Fjelloppsynet på Hardangervidda melder om unormalt lite snø på hele vidda, men godt føre likevel.

- Langvarig mildvær med sol vil kunne gjøre føret dårlig på kort tid. Enkelte vassdrag har åpnet seg, men byr ikke på problem dersom du holder deg unna inn- og utos, melder fjelloppsynet.

De ber folk være oppmerksomme på at villreinen står spredd over store områder.

- Påska er sen i år og det nærmer seg kalving. Simlene er sårbare for forstyrrelser og skiturister oppfordres om å være oppmerksomme så de ikke forstyrrer reinen.

Fjellstyrene

  • Det er 94 fjellstyrer i Norge. Disse administrerer og tilrettelegger for næring og friluftsliv i statsallmenningene i fjellene i Sør- og Midt-Norge. Områdene omfatter store fjellområder som Dovre, Hardangervidda, Jotunheimen, Rondane og flere andre, til sammen nesten 30 mill daa. Fjellstyrenes paraplyorganisasjon er Norges Fjellstyresamband.
  • Fjellstyrenes oppgaver: l Fjellstyrene skal ivareta befolkningens rettigheter og interesser i fjellet. l Fjellstyrene legger til rette for jakt, fiske og annet friluftsliv, gjennom aktiv forvaltning av fiske- og viltbestander og salg av jakt- og fiskekort. l Fjellstyrene drifter også flere hundre hytter og buer rundt i statsallmenningene, og sørger for vedlikehold og at det til enhver tid er gass og ved på disse.
  • l Fjellstyrene sørger for infrastruktur i sine områder, og informasjon som gjør fjellet tilgjengelig for brukerne. l Fjellstyrene administrerer også rettigheter vedr. seterdrift og beiting. l Fjellstyrene har lokal forankring og skal sørge for lokal verdiskapning. l Fjelloppsynet fører tilsyn med statsallmenningene, og er sekretær/ saksbehandler for fjellstyrene.

Artikkeltags