Farenivået har auka - skrur opp beredskapen i heile kommunen

Det er meld stor fare for skred på grunn av mykje nedbør i helga. Stig Hope ber folk følgja med.