Forslaget innebærer et ettårig trekk i rammetilskuddet på til sammen 3 milliarder kroner fra kommuner og fylkeskommuner i områder med høyest strømpriser, altså Østlandet, Sørlandet og Vestlandet.

For å få en rimelig fordeling av trekket vil kommunene og fylkeskommunene fram til fram til 1. desember gi kunne rapportere inn hvordan konsesjonskraften er disponert. Basert på innsendt informasjon fastsetter regjeringen den endelige fordelingen.

Verdien av konsesjonskraften i områdene med høye strømpriser anslås til om lag 13 milliarder kroner i 2022 og 11 milliarder i 2023 – opp fra 4 milliarder i 2021. Beregningen er gjort ut fra prisanslag fastlagt i begynnelsen av august i år.

Regjeringen foreslår også en stor skattepakke for naturressurser og vil hente anslagsvis 33 milliarder kroner ekstra i grunnrenteskatt fra vannkraft og fiskeoppdrett.

– Fellesskapet trenger større inntekter i årene fremover for at vi sammen skal kunne verne om god velferd til alle. Etter mange år med økt ulikhet er det helt nødvendig at de som har mest, og i mange tilfeller har fått betydelig mer de siste årene, bidrar mer, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– En viktig del av dette blir å sikre at verdiene som kommer fra naturressursene våre, må fordeles mer rettferdig enn i dag, sier Støre.

Regjeringen foreslår blant annet en effektiv sats på 40 prosent grunnrenteskatt når det gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Disse skatteinntektene anslås til opp mot 4 milliarder kroner årlig. I tillegg foreslås en økt grunnrenteskatt på vannkraft, og disse inntektene blir anslått til 11,2 milliarder kroner årlig.

Grunnrenteskatten på vannkraft økes fra 37 til 45 prosent. Skatteinntektene anslås til 11,2 milliarder kroner årlig.

Tiltakene vil gjelde fra 1. januar.

Endringene i den såkalte grunnrenteskatten på vannkraft skal etter planen gjøre det mer attraktivt for kraftselskapene å tilby strømkundene fastprisavtaler.

– Regjeringen har hele tiden vært tydelig på at vi ønsker å få på plass mer langsiktige tiltak som gir trygghet for norske strømkunder. En viktig del av dette arbeidet er å legge til rette for fastprisavtaler som er bedre enn i dag. Forslaget vi nå legger fram mener vi vil bidra til nettopp det, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding.

Forslaget innebærer at grunnrenteskatten baseres på hvor mye produsenten faktisk tjener på fastprisavtalen, ikke på spotmarkedsprisen, som i dag.

Det legges til grunn at strømleverandørene kan tilby standardiserte fastprisavtaler på 3, 5 og 7 års varighet, med et maksimalt prispåslag på den fastprisen leverandørene betaler til kraftprodusentene. I tillegg kommer det flere forenklinger.

– Kraftprodusentene har sagt at dette vil legge til rette for økt tilbud av fastprisavtaler. Basert på signaler fra næringen er det en klar forventning om at kraftprodusentene raskt kommer på banen med økt tilbud av gode fastprisavtaler, og deltar i konkurransen om fastpriskundene, sier finansministeren.