Ønsker tips om vasslekkasjar

Artikkelen er over 1 år gammel

Odda kommune spør på sine heimesider om innbyggarane mistenker vasslekkasje?

DEL

«Om du ser nye og unaturlege vassdammar på bakken eller at det renn mykje vatn utan at det regnar, kan det kome av ei vasslekkasje. Innomhus kan du vera merksam på lydar frå vassrøyr eller trykkfall», opplyser kommunen, og legg til at avdelinga for vatn og avlaup set stor pris på tips om dette.

«Meld til oss via innbyggjarportalen – Meld ein feil (heimesida til Odda kommune)», står det i oppmodinga til innbyggarane.

Artikkeltags