Desse skal styra Eidfjord

Her er oversikta over kven som er valt inn i kommunestyret i Eidfjord. Totalt 17 kandidatar har fått plass.