Uvisst om bønder får ta inn utanlandsk leigehjelp. Vert oppmoda om å vurdera studentar og permitterte naboar

Fruktnæringa er ei av dei som mangedoblar talet på arbeidstakarar i høgsesongen. No oppmodar småbrukarlaget alle om å sjå etter alternativ arbeidskraft.