Uttalar seg om tingrettssaka: - Sterk samanheng mellom tingrett, påtalejuristar, arrest og privat advokatpraksis

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt domstolsstruktur samt eit forslag om endringar i rettskrinsane og domstollova på høyring, med frist 2. juni 2020.