Minibanken på Utne vert avvikla: – Vi ser at kundane våre i større grad nyttar digitale løysingar

Frå 11. november vert minibanken på Utne avvikla. Bakgrunnen er kombinasjonen av nedgang i bruken og at det no kjem eit eigarskifte av bygget.