— Utifrå situasjonen må ein kunne seie at det var OK

Dagleg leiar Inge Lægreid i Ullensvang handel fortel at daglegvarebutikkane melder om ein generell auke i samband med årets julehandel, medan inntrykket elles er mindre tydeleg.