Utenlandske arbeidere i Odda på kurs for å løfte norskkunnskapene: – Det stilles stadig større krav

En gruppe utenlandske arbeidere, bosatt i Odda, har denne høsten hatt norskundervisning på kveldstid ute i lokalene til Odda Technology.