Up-Terje: – Vi må gjeninnføre fasttelefonen!

Sjefen for Utrykkingspolitiet er oppgitt over at bilistar ikkje klarar å la mobilen vere i fred når dei køyrer.