UP hanka inn fartssyndarar fleire stader i kommunen

I helga var UP både i Odda sentrum, Røldal og på austsida av Ullensvang. Mange fekk tildelt forenkla førelegg for fart.