Underviser digitalt: — No har elevane betre tid til å drive med ein slik fritidsaktivitet enn nokon gong

Tidlegare har kulturskulen rekruttert elevar gjennom til dømes konsertar, men i desse dagar må dei vere kreative.