I den tredje uken under nedstengningen i april svarte 2.880 foreldre på et spørreskjema om hvordan de hadde det.

Dette er den første studien som har kartlagt stress samt angst- og depresjonssymptomer hos foreldre midt under nedstengningsperioden i en pandemi, skriver Aftenposten.

Undersøkelsene viser at både angst- og depresjonssymptomer hos foreldre doblet seg sammenlignet med nivået i befolkningen til vanlig.

– Nær én av tre sier at de var mer sinte på barna sine enn før. Men vi har ingen oversikt over hvordan situasjonen har påvirket barna, og relasjonen mellom foreldre og barn, sier Miriam Sinkerud Johnson, førsteamanuensis i psykologi ved Oslo Met.

De yngste foreldrene, i alderen 21 til 30 år, hadde de høyeste skårene på angst og depresjon.

Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), mener det er svært alvorlig når én av tre foreldre sier de var mer sinte på barna sine under nedstengningen.

– Isolasjonsregimet i mars førte til at barn var hjemme uansett hvordan forholdene var der. Vi må gjøre hva vi kan for å unngå at familiene kommer i en slik situasjon igjen, sier hun.