Dette området vert omdefinert

Dronning Sonja, på Dronningstien ved Heng

Dronning Sonja, på Dronningstien ved Heng Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Området frå Heng til Kvanndalshovet i Ullensvang er eit viktig skiområde for dei lokale, og kan gje eit glimt av Dronningstien.

I samband med rullering av regional plan for Hardangervidda 2019–2035 har difor heradet bede om at området vert omdefinert frå nasjonalt villreinområde til «fjell og annen utmark».

Området ligg lågare enn vidda, og er lite nytta av villrein. På bakgrunn av dette går Hardangerviddarådet inn for å definera om området.

Artikkeltags