FAMILIEPROSJEKT: Jarand Moe, Magne Eivind Moe, Ellen Velure Moe og Sara Moe framfor driftsbygningen med 4000 kalkunar på Sekse.
Eli Lund

Driv økologisk på Sekse

Då Humlagarden i Øystese fekk ein stor kontrakt med Coop om levering av økologisk fjørfe, fekk ein familie på Sekse likevel sjansen til å halda fram med det dei likar. For tida har 4000 kalkunar barndomsheimen her.
Publisert