Stram styring må til for å halda budsjett

Resultatet til Ullensvang herad er 6,1 millionar kroner svakare enn på same tid i 2017.