Gunnar Kvalnes og Karin Vikøren. Kvalnes sel garden med hundepensjonat
Kristin Eide

– Me håpar at me vil vera så friske at me kan nyta livet, dei restane me har att, saman

Han har vore kjømeister i 55 bryllaup, spelt til dans kring heile fjorden og hatt katte- og hundepensjonat. No har Gunnar Kvalnes seld garden og er klar for neste kapittel.
Publisert