Slik vil han skape fleire jobbar i privat sektor i den nye kommunen

Ullensvang Høgre vil gjennomføre ei moglegheitsstudie for å kartlegge næringsmoglegheiter for både dei som er eksisterande næringsdrivande og potensielle næringsdrivande.