Om nokre få administrative arbeidsplassar skulle verta på Voss ser eg ingen fare i det

Av

Me er alle einige om at lokale arbeidsplassar er viktig, og uansett kommunal eller interkommunal ordning vil antal arbeidsplassar innan renovasjon auka i nye Ullensvang kommune.