Den nye kommunen er nøydd til å ta vare på Odda sentrum – ein kjem ikkje utanom at det er motoren i den nye kommunen

Av

Meir sentralisering!