Denne klokken kan spare storkommunen for penger. Nå har utdelingen til innbyggerne startet

Klokken på armen til Sigrid Eitrheim Mæland er spekket med teknologi som kommer både innbyggere og kommunen til gode. Nå har utdelingen startet.