Noko av det han skriv er rett, noko er tydeleg farga av Eivind Tokheim sitt ynskje om endra fjellforvaltninga i ny kommune

Av

Svar til Eivind Tokheim sitt innlegg i Hardanger Folkeblad den 23.juli.