Ullensvang seier ja til bompengar på elbilar

Ullensvang herad støttar innføring av bompengeavgift for nullutsleppskøyretøy på Hardangerbrua.