Spansteigen gard på Sekse skal vidareføra tradisjonen med kvalitetskjøt frå sau og lam. Jon Sekse skjer kjøt.
Kristin Eide

Satsar på tradisjonsmat

Spansteigen gard nyttar familieoppskrifta når dei lagar middagskorv for sal. På sikt vil dei utvida produksjonen til pinnekjøt og annan tradisjonsmat.
Publisert