Håpet er å få folketalsauke

Reguleringsplanen med mål om ei vidareutvikling av byggjefeltet på Sekse er godkjend. Men før realisering må fleire brikker på plass.