Med klare, trygge rammer, tydelige vaksne, godt vakthald kan tradisjonsfestar i framtida vere ein arena der me held tradisjonar ved liv

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Debatten held fram