Evald sa opp faste gjester fordi han ikkje får avklaring om leige av areal frå heradet

Kinsarvik Camping har trong for ekstra areal til eit stadig aukande tal campinggjester.