Slik skal dei avslutta dei tre «gamle» kommunane

Kva er møteplanen for dei ulike kommunestyra fram mot samanslåinga 1. januar 2020? Og kva oppgåver vil dei tre «gamle» kommunestyra ha ut året, etter konstitueringa av det nye?