- Veldig moro og god stemning

Alexander Olavsson Røynstrand, Ole Gjerde og Anita Solheim Bråvoll inviterer saman med Mikkelparken ferietun denne helga til den årlege Blømingsfestivalen i Kinsarvik.