- Det er planta så inn i helsike mykje plomme

– Det er eit knallår for alt, utanom moreller. Men salet av plomme er for lite, konstaterer styrar på Nå fruktlager, Torleiv Naa Helle. Han og dei to andre fruktlagerstyrarane i fjorden kjem med fylgjande oppmoding: Kjøp, et og sylt!