Ruteoppsett tilbake?

Før 1. oktober 2015 trafikkerte ferje 2 - for tida «Jondal» - sambandet Kinsarvik - Utne - Kvanndal. Frekvensen vart størst mellom Utne og Kinsarvik - internsambandet i Ullensvang.

Ferje 2 utgjorde «trekantsambandet» - dvs. tre ferjekaiar - Kinsarvik - Utne- Kvanndal tur/retur. (Det er ikkje direkteferje Kinsavik-Kvanndal.)

I fylkestinget i juni vart det teke vekk 1,7 millionar frå dette trekantsambandet - noko som medførte til at ferje 2 kun trafikkerer Utne-Kinsarvik med lågare frekvens.

Når 1,7 millionar no er lagt innatt, forstår brukarane av trekantsambandet - Kinsarvik - Utne - Kvanndal -

det slik at det er ruteoppsettet frå før 1. oktober 2015 som er på plass att.

Er dette rett forståing av vedtaket i sak 274/15?

Iverksetting?

2. Når vil vedtaket i fylkesutvalet/ fylkestinget tidlegast verte iverksett?

Høyre brukarane?

3. Revidering rutetabell trekantsambandet Kinsarvik - Utne - Kvanndal

Før rutetabellen vert sett opp - er det mogeleg å gjennomføra ei høyring for såleis kunna fanga opp brukarane sine lokale behov til frekvens ?