Odda bruker mindre enn før på kultur

Av

Totalt 5,2 prosent av Odda kommunes utgifter går til kulturformål. Siden forrige kommunevalg har dette «kakestykket» blitt mindre.