Her aukar foreldrebetalinga to gonger neste år

I Ullensvang herad aukar prisen for å ha born i barnehage i 2019