Det kan han ha rett i, både med tanke på historien som allerede er kjent, det autentiske miljøet - og nye funn som gir nye perspektiv på Sigurd lagmann, hans tid - og storsetet på Aga sett i en større sammenheng.

Undersøkelser

Nå venter Hardanger og Voss musem (HVM) på resultat fra dateringsundersøkelser (dendrokronologi) som ble gjort i forbindelse med restaurering av helletaket på lagmannsstova nylig. De kan gi både bekreftelse eller ny informasjon.

Sammen med viktige medspillere var riksantikvaren på Vestlandsbesøk med blant annet Damsgård, Agatunet, Baroniet Rosendal og Tyssedal/Odda på besøkskartet. Jørn Holme er også genuint opptatt av rettshistorie, og ser sammenhenger mellom Hardanger og Kvinnherad.

Delegasjonen fikk følge av fylkeskonservator David J. Aaasen Sandved og et knippe av hans medspillere innen kulturminner - og vern

Direktør ved HVM, Randi Bårtvedt benyttet anledningen og minnet om to drømmer: etablering av jordskiftesenter og en rettsløype.

Museumsstyrer Agnete Sivertsen takket riksantikvar og fylke for midler til både restaurering og sprinkling, og mente at de vil klare å nå målene som er satt for vern og vøling innen 2020.

- Klarer dere det, kommer statsråden på besøk, lovet Holme.

Barn og unge

Museet følger opp statlige føringer om å satse på barn og unge, og har flere ting på gang. Om ikke lenge ser en ridderklubb dagens lys, der «ridderlige verdier» vil stå sentralt, fortalte undervisningsleder Helena Kjepso.

- Vi skal trekke de lange linjer og gi gode opplevelser å bryne seg på, sa hun.

Vert i tunet, Guttorm A. Rogdaberg, er kanskje den som vet mest om Agatunet og historien; hadde og mye å bidra med og kunne svare på det meste.

Riksantikvaren sa at de i fremtiden - i den grad det er midler til det - vil legge stor vekt på at bygninger og fartøy er tilgjengelige for publikum.

- Agatunet har fått tildelt mye midler, ikke minst for det gode bygningsvernmiljøet dere har, sa Holme, som og slo fast «dere i Hardanger er gode forbilder, både på kulturarv, handverk og formidling».