– Dei andre partia sa ja til samanslåing, utan garantiar, berre luftige lovnader

Raudt-politikaren frå Odda er den einaste lokalpolitikaren som ligg godt an til å verta vald inn i både Ullensvang kommunestyre og Vestland fylkesting.