Torsdag skal dei vedta nytt kommunevåpen og val av målform

Torsdag 7. november skal Ullensvang kommunestyre samlast på Hotel Ullensvang. Nytt kommunevåpen, samt målvedtak i samband med kommunesamanslåinga, er noko av det som står på sakskartet.