- Når «vår» løysing skal realiserast, hamna me i skvisen mellom AP og SP

Av