– Det nye kommunestyret overtar all myndighet

Ullensvang kommunestyre skal konstituere seg onsdag 23. oktober. Det blir blant annet valg av ordfører/varaordfører og formannskap.