Vurderingar om ny skule på vestsida vil koma fram i rådmannen sitt budsjettforslag

Søknadane om å byta skuleplass frå vestsida til Odda omfattar 18 born, noko som kan svekka elevgrunnlaget for nye Hauso skule. Rådmannen seier mykje avheng av budsjettvedtak i haust.