Hege er en av tre som skal overta oppgavene til Harald Jordal

Det politiske sekretariatet i den nye kommunen består nå av tre personer.