- Koalisjonen speglar ikkje geografien i den nye kommunen

Leiar for forhandlingsutvalet til Senterpartiet, Jon Larsgard, seier dei var opne for samtalar om samarbeid med Arbeidarpartiet.