– Dei fleste unge trekk mot byar. Kommuneøkonomisk er det og billegare å sentralisera

I samband med ein felles kommuneplan for Ullensvang kommune, må ein og ta stilling til korleis ein skal planlegga bustadbygging i den nye kommunen.