Temaet blir hvilke behov og visjoner de frivillige og private har for den nye kommunen, opplyser arbeidsgruppa i en pressemelding.

Møtene vil finne sted i Jondal (Jonsvoll) 25. april, Røldal (Grendahuset) 26. april, Utne (biblioteket) 3. mai, Kinsarvik (heradsstyresalen) 3. mai og Odda (Meieriet) 7. mai.

Det legges opp til en 30 minutter lang oppsummering av fase 1 ved Lage Thune Myrberget, kultursjef i Odda. Deretter blir det 90 minutter samtale og workshop med de frammøtte. Workshopene blir ledet av Gunn Gravdal Elton.

«Dette skal føre frem til et skriftlig innspill til kulturplanarbeidet og forslag for politisk fellesnemd», står det i pressemeldingen.

Møtene er åpne for alle.

«Vi inviterer spesielt frivillige lag- og organisasjoner, enkeltpersoner og private aktører på kulturfeltet», melder arbeidsgruppa.

Arbeidsgruppa innkalte til et åpent møte om kultur og identitet på Meieriet i Odda 9. april, hvor ca. 30 aktive deltagere møtte fram.

Det er blant annet innspill fra dette møtet arbeidsgruppa ønsker å følge opp i den videre prosessen.