Innstilt som leder for Ullensvang idrettsråd

Onsdag 12. februar er det stiftelsesmøte for Ullensvang idrettsråd. Møtet finner sted i Idrettens Hus ved Odda stadion.