Fagforbundet i Jondal og Ullensvang seier nei til Odda: – Ei form for markering

Dei lokale avdelingane til Fagforbundet i Odda, Ullensvang og Jondal vil ikkje gå samla inn i den nye storkommunen.