Kjellrun skal leia arbeidet med å få på plass eit bustadkontor i Ullensvang

Ullensvang kommune har mål om å få til betre og meir heilskapleg og tverrfagleg bustadsosialt arbeid.