Ullensvang kommune teikna seg for aksje til 2 130 000 kroner

I slutten av september haldt Ullensvang kommune og Norwegian Experience Property AS ekstraordinær generalforsamling i Odda Skylift AS.