(Innsendt bidrag): I en fullsatt sal i Odda kino sitter 130 fullvaksinerte pensjonister fra hele Ullensvang kommune. De har alle kommet for å delta på det første tematreffet siden nedstengingen. Pensjonistene er i godt humør og stemningen er på topp. Temaet for dagen er velferdsteknologi, nærmere bestemt trygghetsklokker og ansvar for egen alderdom.

Med storslått åpning ønsket ordfører Roald Aga Haug offisielt velkommen til en sal full av pensjonister, ivrige etter å lære mer om den digitale hverdagen og muligheten for å ta i bruk velferdsteknologi. Regjeringens Leve Hele Livet reform har som mål at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

Utgangspunktet for Leve Hele Livet er å skape et mer aldersvennlig samfunn der eldre lever gode liv og deltar i fellesskapet.

Konstituert kommunalsjef Anne Lise Naasen inspirerte og formidlet dagens situasjon og framtidens utsikter for de eldre i Ullensvang under sitt innlegg «Hvordan Ullensvang skal være/er en aldersvennlig kommune».

Pensjonistene var både engasjerte i spørsmål og kommentarer til Naasen.

En av kommentarene fra pensjonistene i salen var at «utsiktene til de eldre ser mørk ut dersom alt handler om digitalisering». For at de eldre skal kunne leve hele livet må de få veiledning også på den teknologiske utviklingen. Naasen kunne også fortelle at aldersvennlige løsninger er viktig for alle, og kan ofte gå på tvers av brukergrupper, f.eks. er skikkelige fortauer bra for både eldre, mennesker med funksjonshemming, barnevogner og fler.

Gunnvor Riim Opedal, leder for Pensjonistforbundet Odda Tyssedal gjorde pensjonistene bevisste på at de utgjør 25 % av stemmene ved neste valg; «de eldre besitter mer makt i samfunnet enn hva de selv er klar over».

Hennes kollega fra Pensjonistforbundet sentralt, prosjektleder for velferdsteknologi Tone Bye, brukte anledningen ble brukt til å skryte av Ullensvang kommune som en framoverlent kommune med mange ildsjeler i staben. Hun har fulgt både Ullensvang kommune og ContinYou tett de siste årene og sier at «Denne gavepakken som kommunen nå har gitt de lokale pensjonistene er en fantastisk start og viser at Ullensvang går i bresjen foran de fleste kommuner.»

Temadagens store høydepunkt ble overrekkelsen av en gave fra kommunen til pensjonistforbundet Odda-Tyssedal, nemlig 20 trygghetsklokker. Klokkene varsler direkte til klokkebrukers pårørende dersom de skulle trenge hjelp. Tanken er at de eldre kjenner de eldre best, og kommunen vil derfor dele ut klokkene til forbundet i et testprosjekt sammen med produsenten ContinYou fra Sandnes. På denne måten kan de eldre i Ullensvang få oppleve og teste ut noe av teknologien som vil bidra til å kunne leve hele livet. Tidligere IKT-leder for Helse Midt-Norge, Arild Pedersen fortalte utfyllende om hvordan digitalt tilsyn og digital hjemmeoppfølging kan bli en sterk ressurs for dagens eldreomsorg og pleietrengende.

«Aldri har jeg opplevd lignende engasjement hos en kommune eller hos de eldre som her i dag», sier representanten for klokkeselskapet, Tom Egill Tobiassen.

Det norske selskapet har utviklet trygghetsklokken og selger dem til både kommuner og private. «Vi er utrolig stolte over å få være med på dette innovasjonsprosjektet, hvor kommunen tar ansvar for det økonomiske og de eldre tar ansvar for seg selv (med hjelp av pårørende og oppfølging fra Pensjonistforbundet).»

Tobiassen tror dette kan være en god løsning som kan gjøre det mulig for de eldre å bo lenger hjemme. Om prosjektet blir en suksess vil gavens kostnad være ubetydelig i sammenligning med kostnadene som eventuelt blir spart ved at de eldre kan bo lenger hjemme.