Ullensvang idrettsråd er etablert: Kommunen inviterte til samarbeid

Sist onsdag var det konstitueringsmøte for Ullensvang idrettsråd. Arnfinn Førsund (OFK) ble valgt til leder. Han vil blant annet ha fokus på utbygging og vedlikehold av anlegg.